Phòng Tiwn: Gồm 2 giường 1.2m. Diện tích 30m2. Có bồn tắm. Tiêu chuẩn 2 người lớn 1 trẻ em dưới 6 tuổi

Phòng Double: Gồm 1 giường 1.8m. Diện tích 32m2. Có bồn tắm. Tiêu chuẩn 2 người lớn 1 trẻ em dưới 6 tuổi

Phòng Family: Gồm 1 giường 1,8m và 1 giường 1,2m. Diện tích 70m2. Tiêu chuẩn 3 người lớn hoặc 2 người lớn 2 trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi.

Phòng Tiwn
Phòng Tiwn
Phòng Double
Phòng Double
Phòng Family
Phòng Family